MitgliedschaftenDGZ

DGZ Deutsche Gesellschaft für Zahnerhaltung e.V.
www.dgz-online.de

DGZI

Deutsche Gesellschaft für Zahnärztliche Implantologie e.V.
www.dgzi.de

ISMI

International Society of Metal Free Implantology
www.ismi.me

GZM

Internationale Gesellschaft für Ganzheitliche ZahnMedizin e.V.
www.gzm.org